Výchova

Všetci by sme si priali dobre vychovaného psa - a potom je treba začínať s výchovou hneď od šteňaťa. Výchova, to nie je len obojok, vodítko a cviky na vodítku - výchova je niekedy neustávajúci proces, ktorý ovplyvňuje každá naša interakcia so šteňaťom alebo psom. Zahrňuje  pozdrav so psom, jednoduché povely, zásady hierarchicky správneho chovania, odmeny aj pokarhania.

So šteňaťom je treba hneď od malička manipulovať - prehliadať uši, kontrolovať zuby a tlapky, česať srsť. Nečakajte, až sa psovi zapichne kliniec do tlapky, aby ste naraz zistili, že máte psa, ktorý si tlapku nenechá ošetriť. Šteňa musí poznať láskavé jednanie a manipuláciu, pokiaľ je malé, aby ste si mohli jemne vynútiť jeho trpezlivosť a poslušnosť.

Všeobecne platí, že anatolec si vyžaduje vzhľadom k svojim sklonom k dominancii dôslednú a láskyplnú výchovu hneď od prvých dní, avšak bez zbytočnej tvrdosti alebo preťažovania. Nie je to pes, u ktorého by sme mohli očakávať slepú poslušnosť, vo svojom rozhodnutí bude vždy spoliehať predovšetkým na svoj úsudok a preto je treba venovať mimoriadnu pozornosť dokonalej socializácii. Anatolec musí byť preto  dokonale pripravený na možné situácie, s ktorými by sa mohol stretnúť, aby bol schopný v nich primerane reagovať.

Anatólskeho pastierskeho psa stačí pravidelne vykefovať (predovšetkým v období plznutia, kedy pes intenzívne mení svoju hustú srsť), inak nevyžaduje žiadnu zvláštnu starostlivosť.

Aj napriek svojej veľkosti sa anatolec dožíva pomerne vysokého veku - bežný vek u týchto psov je dvanásť až pätnásť rokov.

Anatolec rozhodne nie je pes, ktorého by sme mali zatvárať do bytu natrvalo. Aby sa cítil dobre, potrebuje dostatok pohybu a voľné nebo nad hlavou. Najviac mu vyhovuje priestranný, dobre oplotený pozemok, ktorý môže chrániť pred votrelcami ako vlastné teritórium. Vzhľadom ku kočovnému životu v krajine pôvodu musí byť oplotenie pozemku dostatočne kvalitné, aby si pes nerozširovať svoje teritórium a súčasne aby na jeho teritórium nevstupovali prípadní votrelci.

 

vyšlo Svět psu 5/2002