Súčasný chov

Anatólsky pastiersky pes sa aj v súčasnosti chová vo svojej krajine pôvodu v podmienkach, ktoré sa za posledné storočia prakticky nezmenili. V Turecku tieto psy aj naďalej samostatne strážia a chránia stáda svojich majiteľov. Vzhľadom k podmienkam, ktoré panujú v krajinách kontinentálnej Európy, tu toto plemeno dosiaľ nie je moc rozšírené, ale pomerne značnej popularite sa teší v Spojených štátoch, kde je dnes registrovaných zhruba 3000 týchto psov. Stretneme sa s nimi napríklad aj v Austrálii, kde sa využíva vo svojej pôvodnej pracovnej oblasti - stráženie stád. Niekoľko chovateľov anatólskych pastrierskych psov je taktiež vo Veľkej Británii.

V ostatných európskych krajinách je chovateľov pomerne málo a aj u nich je potreba sa najprv dôkladne informovať napríklad na preukazy pôvodu ich psov. Import anatólskych pastierskych psov do krajín FCI totižto niekedy prebieha chaoticky a rad jedincov býva registrovaný v iných plemenných knihách než knihách uznávaných FCI. Títo psi sa potom musia v SR a ČR registrovať do pomocných registrov a býva veľmi obtiažne nájsť pre nich partnerov s dostatočným počtom známych generácií predkov tak, ako to vyžadujú predpisy.

Anatólsky pastiersky pes je molossom celým svojím odvážnym srdcom. Je to impozantné plemeno mimoriadnych vlastností, avšak v našom kynologickom svete je to plemeno dosiaľ takmer neznáme. Je len na chovateľoch a majiteľoch  týchto pozoruhodných psov, aby ich dokázali predstaviť verejnosti v tom správnom svetle a v dostatočnej miere. Potom možno očakávať, že si anatolci nájdu stabilný okruh obdivovateľov, ktorým bude vyhovovať ich nezávislá a samostatná povaha a ktorý dokážu oceniť ich odvahu, sebestačnosť, robustné zdravie - a v neposlednej rade taktiež dlhovekosť, ktorá je medzi veľkými plemenami psov neobvyklá. Rozhodnúť sa pre molossa je vecou srdca, rozumu a zodpovedností - a anatólsky pastiersky pes rozhodne nesklame.

 

vyšlo Svět psu 5/2002