Predchodcovia anatólskych pastierskych psov

Prvými obyvateľmi Turecka boli neolitické kmene, ktoré prišli zo Strednej Ázie. Pravdepodobne so sebou tiež priniesli prvé mohutné psy podobné mastifom a pochádzajúce pôvodne z Himalájí. Ľudia sa postupne vyvíjali a kultúra lovcov a zberačov sa rozvinula na kultúru poľnohospodársku. Postupne sa začali domestikovať domáce zvieratá - kozy, ovce a dobytok. Tejto meniacej sa situácii sa museli prispôsobiť tiež domestikovaní psi. Ľudia ich prestali využívať výhradne k lovu - a začali ich používať aj na ochranu stád. Pracovne využívaní predkovia dnešných anatólskych pastierskych psov existovali po viac ako šesť tisíc rokov.

Pôvodných mohutných psov žijúcich v tejto oblasti si vysoko cenili taktiež Babylončania. Archeologické nálezy z Mezopotámie dokazujú, že psy typu mastifa sa používali k lovu a v boji. Britské múzeum v Londýne má vo svojich zbierkach dobre zachovaný reliéf z babylonskej ríše zobrazujúceho psa, ktorý silne pripomína dnešného anatolca. Na vzhľade dnešného anatolca sa nepopierateľne podieľali tiež dlhonohé a vrtké lovecké psy z južných oblastí Mezopotámie. Ich vplyv je dodnes vyditeľný v dolnej línii, dlhých končatinách, suchej tlame a rezervovanej povahe anatólskych pastierskych psov.

vyšlo Svět psu 5/2002