Povaha

Anatólsky pastiersky pes je predovšetkým strážnym psom. Je naprosto verný a svoju rodinu, jej majetok a územie môže brániť až s neuveriteľnou zaujatosťou. Pokiaľ niekto vstúpi na jeho územie, je podozrievavý a rezervovaný. Anatolci nemajú nijak obzvlášť otvorenú povahu a netúžia sa priateliť so všetkými. Väčšinou nemajú radi grobiansky prístup a v niektorých prípadoch im vadí nežiaduci dotyk alebo potľapkanie od cudzej osoby, obzvlášť ak sa cudzí človek dotýka jeho hlavy. Ani v najmenšom nejde o plachosť - ide len o to, že anatolci dávajú prednosť tomu, keď sa kontakt s nimi prispôsobí ich predstavám. Anatolec očakáva, že bude spoločnosti formálne predstavený. Ak sa stretávame s anatolcom po prvý krát, mali by sme mu v kľude nechať očuchať dlaň, kým sa ho po prvý krát dotkneme. Anatólsky pastiersky pes je smelý a sebaistý, ale bez zbytočnej agresivity. O tom, či je treba prejaviť istú dávku dôraznosti, rozhoduje sám a vyostrujúcu sa situáciu zvláda s zastúcimi známkami stupňujúcej sa asertivity. Jeho schopnosť spoľahlivo ochrániť stáda závisí od jeho sklonu k samostatnému a nezávislému rozhodovaniu. Anatolec vyhodnotí situáciu, odhadne mieru hroziaceho nebezpečenstva a podľa toho aj tak jedná. Pokiaľ útočník opustí jeho územie, akonáhle sa anatolec zdvihne a zavrčí, celá vec tým pre anatólskeho pastierskeho psa končí. Práve pre jeho povahu sa u anatólseho pastierskeho psa nedoporučuje obranársky výcvik. Prinútiť anatólskeho pastierskeho psa k útoku, pokiaľ sám situáciu nepovažuje za nebezpečnú, môže byť veľmi obtiažne - ale na druhú stranu, ak budeme psa neustále nabádať, môže sa rozhnevať a potom ho nebude nijako ľahké ho zastaviť na povel. Anatólsky pastiersky pes nemá nijako zvlášť vyvinutý lovecký pud, ale má silnú väzbu ku svojej "rodinnej jednotke". Má silný vlastnícky a ochranársky vzťah ku zvieratám a ľuďom, s ktorými vyrastal a verne chráni a bráni všetko, čo pokladá za súčasť svojho teritória. Pretože má silný "vlastnícky pud", ktorý je súčasťou jeho vzťahu s rodinou, nebude sa chcieť deliť o svoje "stádo" s iným strážnym psom. Vždy je dôležité vybudovať správne hierarchické usporiadanie, ktoré je potom stabilné a trvalé.

 

vyšlo Svět psu 5/2002