Chovanie počas stráženia

Anatolec pravidelne obchádza hranice svojho teritória a označuje si ho. Podľa toho, akú veľkú oblasť môže prezrieť, si vytvorí ochrannú zónu a tzv. vonkajšie "nárazníkové" pásmo. Potom sa usadí vnútri svojej oblasti v mieste, ktoré pokladá za výhodné. Rýchlo sa naučí, čo je bežná denná aktivita ľudí v jeho oblasti, a neskúsenému pozorovateľovi sa bude zdať, že len polihuje, bez toho aby niečo robil. Akonáhle sa objaví potencionálny votrelec nablízko vonkajšieho pásma, pes zašteká. Oznamuje tak, že niečo videl. Pokiaľ sa potencionálny votrelec blíži a vstúpi do vonkajšieho pásma, anatolec sa nahlas rozšteká. Doma anatolec oznámi príchod každého návštevníka a očakáva, že sa tak bude môcť s návštevníkmi pozdraviť s určitou formálnosťou. Všeobecne sú anatolci  veľmi zvedaví, ale správajú sa rezervovane. Po zoznámení s hosťom si anatolec obvykle ľahne obďaleč a všetko pozorne sleduje s primeranej vzdialenosti. Ak by chcel návštevník vstúpiť do domu bez sprievodu majiteľa, anatolec sa mu postaví do cesty. Ak sprevádza návštevníka majiteľ, anatólsky pastiersky pes nemá proti vstupu návštevníka do domu žiadne námietky. Anatólsky pastiersky pes je odvážny a sebavedomý pes, ktorý sa nenechá nijako ľahko vyprovokovať. Je kľudný a pozorný. Nevyhľadáva problémy, ale keď už im musí čeliť, tak rozhodne necúvne.

 

vyšlo Svět psu 5/2002